0.-2.klasse

Natur/teknologi undervisning

...for de mindste.

I Knuthenborg Safaripark kan vi give eleverne i indskolingen en unik mulighed for at lære om naturen. Vi kommer helt tæt på dyrene, så alle vores sanser kommer i spil. Parken rummer mange muligheder for at arbejde med økosystemer, nedbrydning, fødekæder m.m.

Undervisningen er delt op i grundforløb og fagtemaer. Grundforløbene er selvstændige undervisningslektioner, som alle foregår i Knuthenborg. Man kan vælge at lade et grundforløb stå alene, eller man kan med fordel kombinere det med et eller flere af fagtemaerne. Fagtemaerne er ekstra emner, man kan fordybe sig i i forlængelse af grundforløbet. 

F.eks.: grundforløbet Næsehorn kombineret med fagtemaerne Truede dyr og Tilpasning. Undervisningen tager udgangspunkt i næsehornet. Ved at vælge de to fagtemaer kan man arbejde i dybden med dyrs tilpasningsevne og truede dyr generelt samt med næsehornet i fokus.

Fagtemaerne kan foregå i Knuthenborg, men vi kommer også gerne ud til jer! Grundforløbene kan bruges alene eller som introduktion til/afslutning af et forløb i skolen. Måske som en del af en temauge?! 
I flere af grundforløbene er der lagt op til tværfaglige projekter med bl.a. billedkunst og dansk. Bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen og bruges til at fremme elevernes læring.

Klik på de enkelte faneblade for at læse mere om grundforløbene og fagtemaer.

Kontakt os gerne hvis der er spørgsmål!

Scroll for at se mere