Avlssamarbejder

Internationalt samarbejde

Mere end bare en udstilling
Mange af dyrene er en del af et internationalt avlssamarbejde og det betyder, at der er en højere mening med at holde dem og passe på dem. Vi udveksler dyr med andre zoologiske haver i hele Europa og en stor del af zoologens arbejde er at arrangere transporter og planlægge avlen.

Det vigtige samarbejde
Knuthenborg Safaripark deltager både nationalt og internationalt i samarbejdet mellem zoologiske haver, dyreparker og akvarier.
Sammenarbejdet er formaliseret via sammenslutninger af mange institutioner, der arbejder med dyr. Ideen bag samarbejdet er at vi i fællesskab er stærkere og har bedre grundlag for at redde truede arter fra at forsvinde.

Knuthenborg Safaripark er medlem af:
DAZA: Sammenslutningen af danske zoologiske haver og akvarier
EAZA: Sammenslutningen af europæiske zoologiske haver og akvarier
Species 360

For at blive medlem skal ansøgere gennem en optagelsesvurdering, for at sikre at de lever op til medlemskravene. 

EEP: European Endangered Species Programe - Europæisk samarbejde om avl af truede arter via EAZA.
Knuthenborgs dyrechef er EEP-koordinator for sort/hvid vari.

Godkendende myndighed:
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt

 

Scroll for at se mere