Bisoner og vildsvin tilbage i Lollands natur

Bisoner og vildsvin tilbage i Lollands natur

Nu kan man se dyr både inden og uden for Knuthenborg Safaripark. En bisontyr fra Almindingen på Bornholm flyttede i dag ind i Merritskov, der grænser lige op til safariparken.

OPDARET 26. september: Vildsvinene lukkes ud onsdag den 27. september mellem klokken 15 og 17. Udsætningen sker på Fredskovsvej i lysningen (samme sted som bisonernes udsætning). Fredskovsvej er første vej på venstre hånd efter parkeringspladsen på Skibevej med retning mod Bandholm.

Næste gang du går en tur i den offentlige Merritskov på Lolland, kan du meget vel være heldig at få øje på skovens nyeste beboer – en ungtyr af arten europæisk bison.

Ungtyren er ikke kun den første bison på Lolland i omkring 1000 år. Han er også det første dyr i Knuthenborgs skovgræsningsprojekt. I en 200,7 ha stor indhegning i Merritskov vil både bison og vildsvin gå frit, hvilket vil have en positiv indvirkning på artsrigdommen og naturværdierne i området.

Læs mere: Knuthenborg sætter bisoner og vildsvin ud i offentlig skov

”Vores bison og vildsvin skal selv finde føde. Dette giver nogle forstyrrelser i skovbunden, som vil være til gavn for skovens artsrigdomme og biodiversitet. Fx vil områdets flagermus få et øget fødegrundlag. Det ser både vi og Miljøstyrelsen som meget positivt,” fortæller Christoffer Knuth.

Skoven er som altid offentlig, og derfor er det ganske gratis at nyde en gåtur i Merritskov. Dyrene er sky og der er mange skjulesteder, så man skal holde godt øje for at se dem. Der er opsat 12 færiste i den nye indhegning, der alle er nemme at passere for både gående og cyklister, men som dyrene ikke kan gå over.

"Vi er her i dag som Miljøstyrelse, fordi vi støtter et spændende projekt. Bisonen er ren disruption i en skov. Den roder, græsser og skralder. Hvis det er små træer, kan den sågar vælte dem, og på den måde laver den en masse ravage i skoven, som er godt for de andre dyr," fortæller Søren Oldenborg, kontorchef i Miljøstyrelsen om skovgræsningsprojektet.

Bisonerne har en positiv indvirkning på skoven. Noget, man allerede har gode erfaringer med på Almindingen på Bornholm, hvor tyren netop er flyttet fra.

"Erfaringerne fra Bornholm viser jo, at bisoner påvirker landskabet på en anden og mere voldsom måde, end fx kvæg gør. Der vil givetvis komme større lysåbninger i skoven i takt med, at der kommer flere bison. Der vil være flere træer, der henfalder. De kommer til at mudderbade og sandbade, og så er kokasserne deres helt egen historie. Det har sit helt eget liv med svampe og insekter, der så igen danner fødekilder for andre dyr," uddyber Søren Oldenborg om bisonernes positive indvirkning på skovens biodiversitet og artsrigdomme.

Du kan se de næste udsætninger

Når bisontyren går i brunst senere på måneden, vil to bisonhunner fra Hardehausen i Midttyskland blive udsat i indhegningen. Det samme vil en flok vildsvin, der ligeledes kommer til at bebo skoven fra sidst i september.

"Vildsvinene kommer til at gøre noget af det samme som bisonen, men i et lidt andet lag, for de går jo og roder meget i jorden," forklarer Søren Oldenborg fra Miljøstyrelsen. 

Læs mere: Her er Knuthenborgs nye bisontyr

Offentligheden er velkommen til at se udsætningerne, men man skal være forberedt på at se med på afstand. Udsætningerne af henholdsvis bisonhunnerne og vildsvinene kommer til at foregå på Fredskovsvej – lige i lysningen ved siden af parkeringspladserne midt på Skibevej.

Bisoner og vildsvin vil – som alle andre dyr – forsvare deres unger, hvis man generer dem. Derfor opfordrer vi til, at man med respekt og hensyn holder sig på stierne og på afstand af dyrene.

Datoer for udsætning:

21. september 14-17: Bisonhunnerne fra Hardehausen

27. september 15-17: Vildsvin

OBS: Vær opmærksom på, at dato og tid kan ændre sig af hensyn til dyrene, så hold øje her på hjemmesiden. 

Scroll for at se mere