Den moderne dyrepark (Gym)

Højt fagligt niveau og MEGET tæt på dyrene!

Hvorfor har vi egentlig zoologiske haver – og hvordan har de udviklet sig gennem tiderne? Fra eksotiske menagerier til moderne videnscentre for bevaring med internationale samarbejder.

Diskussion
Med udgangspunktet i Knuthenborgs ulveanlæg, et af Europas største, diskuterer vi dyreparkernes rolle før og nu. Hvilken berettigelse har dyreparkerne i et moderne samfund?
Vi berører bland andet:

 • Internationale avlssamarbejder
 • Bevaring
 • Udbredelse af viden til befolkningen
 • Betydningen af genetisk variation for en arts overlevelse – en udfordring i arbejdet for truede dyr
 • Trivsel hos eksotiske dyr i fangenskab

Praktisk
Vi ser på eksempler på de metoder og indikatorer i adfærden, som dyreparkerne benytter i arbejdet for dyrenes trivsel. Hos ulvene demonstreres en simpel berigelse, f.eks. udlægning af duftspor, blod eller andet. Eleverne oplever dyrenes adfærd på tætteste hold gennem glasruder lige op ad hvor aktiveringen finder sted.

Stor viden om de enkelte dyrs behov er vital for dyreparkernes succes med avl. Dette eksemplificeres i Knuthenborgs nye, store girafstald. Vi oplever dyrene på tæt hold og diskuterer netop giraffernes mange, særlige behov ud fra deres oprindelse på den afrikanske savanne. Hvordan indfrier vi disse behov i en moderne stald med kun begrænsede mandetimer til rådighed? Vi kommer blandt andet omkring emner som: foder, indretning af stalden, plads, varme, lys, underlag, berigelse, dagsrytme, introduktion af nye dyr, sygdom og karantæne.

Hjemme i klassen
Dette forløb giver et godt afsæt for videre diskussion hjemme i klassen. Oplæg til debat kan f.eks. være:

 • Hvilke muligheder er der for at hjælpe dyr i naturen?
 • Ofte sker bevaringsarbejdet i naturen på bekostning af lokalbefolkningens interesser. Men hvilke hensyn er vigtigst?
 • Er der eksempler på harmoni imellem hensyn til både befolkning og dyr?
 • Hvor er Danmarks oprindelige skov og hvad blev der af Danmarks største rovdyr- ulven?
 • Andre relaterede nøgleord til undervisningen hjemme i klassen: Artsdiversitet, bush meat, tømmerhugst i regnskov vs. plantagetræ, krybskytteri, forvaltning, reguleret jagt, forskning, fattigdom, 

Praktisk information:

 • Varighed: Ca. 1½ time.
 • Tidspunkt: Kl. 8.30-10.00.
 • Udbydes: Hele året.
Scroll for at se mere