Dino-ekspedition (1.-2.kl)

På rejse i Dinosaurskoven

Vi tager på en ekspedition ind i Dinosaurskoven, hvis I TØR!
Her møder eleverne vores mange forskellige dinosaurer. Vi kommer HELT tæt på de fascinerende forhistoriske dyr. Her kan eleverne bruge deres sanser, når de HØRER og SER dinosaurerne og MÆRKER de hårde knogler. 

På turen undersøger vi de forskellige dinosaurers levevis og tidsperioderne trias, jura og kridt, hvor dinosaurerne levede. Vi kigger mere dybdegående på udvalgte dinosaurer, hvor vi ser på deres forskelle, særlige kendetegn, tilpasninger og føde. Hvorfor har den ene spidse tænder? Hvorfor har den anden fladere tænder? Eleverne får her viden om dinosaurerne på en kreativ og praktisk måde.

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget.

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Undersøgelse
- Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
Kommunikation
- Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Faglige læringsmål- Eleven har viden om organismers opbygning
- Eleven kan undersøge sanser
- Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
 
Knuthenborgs læringsmål

- Eleven har viden om hvordan de forskellige dinosaurer er bygget op
- Eleven bruger fagord og begreber som tidsperioder, fossiler, rovdyr, byttedyr, arter og uddød m.fl.
- Eleven undersøger de forskellige dinosaurers sanser og sammenligner dem med menneskets
Det er vores mål, at vi med varieret undervisning og ved at aktivere elevernes sanser fremmer deres naturfaglige viden og deres alsidige udvikling.

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 1. – 2. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere