Dino-ekspedition (7.-8.kl)

Dinosaurernes storhedstid

Vi skal mere end 65 millioner år tilbage i tiden, hvor dinosaurerne levede. Eleverne kommer med på opdagelse i Dinosaurskoven og rejser tilbage i tiden, for at møde vores mange forhistoriske dyr på nært hold. Her vil eleverne lærer omkring de forskellige dinosaurarter rundt på rejsen, og få kendskab til de tre tidsperioder trias, jura og kridt.

Når vi møder de forskellige dinosaurer, kigger vi på deres overlevelsesstrategier, forskellige kendetegn, specielle egenskaber, føde og tilpasninger samt dinosaurernes samspil med naturen. Vi diskuterer hvorfor dinosaurerne uddøde, og om alle dinosaurer er helt uddøde. Hvilke dyr kan vi drage sammenligninger med, hvis vi ser på ligheder mellem de forskellige dinosaurer og nutidens dyr? Hvorfra stammer vores viden om de forhistoriske dyr? Hvorfor er nutidens dyr ikke enorme som i dinosaurernes storhedstid?

HØR og oplev dinosaurerne HELT tæt på mens eleverne for kendskab til de mange arter. 

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget.

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Perspektivering
- Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 
Kommunikation
- Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

Faglige læringsmål

- Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden

- Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation 
- Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
 
Knuthenborgs læringsmål

- Eleven kan beskrive dinosaurernes tilpasning og hvorfor de ikke passer ind i nutiden

- Eleven kan klassificere dinosaurerne og forklare de forskellige arters udvikling
- Eleven bruger fagord og begreber i sin beskrivelse af dinosaurerne og diskutere hvilke miljøforeninger som påvirkede dinosaurerne
 
Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 7. – 8. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere