Dino-ekspedition (9.-10.kl)

Dinosaurernes storhedstid

Eleverne kommer ind i Dinosaurskoven, hvor de oplever vores forhistoriske dyr, når vi går på opdagelse inde i skoven. Vi skal mere end 65 millioner år tilbage i tiden, hvor eleverne vil lærer omkring de forskellige arter af dinosaurer og få kendskab til de tre tidsperioder trias, jura og kridt. Når vi møder dinosaurerne hver i sær, kigger vi på de morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger og overlevelsesstrategier. Hvilken betydning havde de forskellige kendetegn, specielle egenskaber, føde og tilpasninger i forhold til dinosaurernes samspil med naturen. 

Vi diskuterer hvorfor dinosaurerne uddøde, og om de alle er helt uddøde. I forhold til dette diskuterer vi og snakker om hvilke miljøforandringer der kan påvirke dyr. Hvilke dyr kan vi drage sammenligninger med, hvis vi kigger på ligheder mellem dinosaurerne og nutidens dyr? Hvorfra stammer vores viden om de forhistoriske dyr. Hvad ved vi egentlig om farver indtil nu? Hvorfor har vi ikke lige så enorme dyr i dag?  

HØR og oplev dinosaurerne HELT tæt på mens eleverne for kendskab til de mange dyr. 

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget. 

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Perspektivering
- Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 
Kommunikation 
- Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

Faglige læringsmål
- Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
- Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation 
- Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
 
Knuthenborgs læringsmål

- Eleven kan beskrive dinosaurernes morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
- Eleven kan klassificere dinosaurerne og har kendskab til undersøgelsesmetoderne for vores viden om dinosaurerne
- Eleven bruger fagord og begreber i sin beskrivelse af dinosaurerne og kan diskutere miljøforandringer 

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 9. – 10. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere