Dino-udgravning (0.-2.kl)

Udgravning af dinosaur knogler

Tag eleverne med på opdagelse i Dinosaurskoven. Her vil eleverne få mulighed for at MÆRKE de hårde dinosaur knogler, mens eleverne får kendskab til fossilers dannelse, og hvor vores viden om dinosaurerne stammer fra.

Eleverne kommer på dinosaur udgravning, hvor de prøver kræfter med arbejdet som palæontolog, og lærer forskellen mellem en arkæolog og palæontolog. Her skal de selv med gravske og pensel grave efter dinosaurer knogler. Hvorefter vi bestemmer og kategoriserer forskellige fossiler. Eleverne får samtidig kendskab til dinosaurerne og deres levetid i trias, jura og kridt. Eleverne vil stifte bekendtskab til følgende fagord og begreber som fossiler, tidsperioder, arter, rovdyr, planteæder, uddød, overlevelse m.fl. 

Bagefter kan I selv gå på opdagelse i skoven og SE vores dinosaurer, hvor eleverne kan komme HELT tæt på og HØRE dem.

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget. 

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Undersøgelse
- Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
Kommunikation
- Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Faglige læringsmål

- Eleven har viden om organismers opbygning
- Eleven har viden om natur og teknologi i det nære
- Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber

Knuthenborgs læringsmål

- Eleven har viden om hvordan de forskellige dinosaurer er bygget op
- Eleven kan beskrive og forklare om hvad fossiler og dinosaurer er 
- Eleven bruger fagord og begreber som tidsperioder, fossiler, rovdyr, byttedyr, arter og uddød m.fl.

Det er vores mål, at vi med varieret undervisning og ved at aktivere elevernes sanser fremmer deres naturfaglige viden og deres alsidige udvikling.

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 0. – 2. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere