Dino-udgravning (3.-4.kl)

Grav efter dinosaur knogler

Eleverne kommer med på opdagelse i Dinosaurskoven. Her vil eleverne få mulighed for at MÆRKE de hårde dinosaur knogler, mens eleverne får kendskab til fossilers dannelse, og hvor vores viden om dinosaurerne stammer fra. Eleverne får lov til at prøve kræfter med arbejdet som palæontolog. Eleverne skal derfor selv med gravske og pensel forsigtigt grave dinosaur knogler frem. Ved arbejdet som palæontolog vil de også få kendskab til forskellen mellem en arkæolog og en palæontolog.

Når vi er færdige med at grave efter fossiler, bestemmer og kategoriserer vi fossiler. Foruden viden om fossilers dannelse vil eleverne ligeledes få viden om dinosaurerne og de tre tidsperioder trias, jura og kridt, hvor dinosaurerne levede. Her skal vi mere end 65 millioner år tilbage i tiden.

Bagefter kan I selv gå på opdagelse i skoven og SE vores dinosaurer, hvor eleverne kan komme HELT tæt på og HØRE dem.

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget. 

 

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Undersøgelse
- Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
Kommunikation
- Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Faglige læringsmål- Eleven kan sortere og klassificere 
- Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen 
- Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
 
Knuthenborgs læringsmål

- Eleven kan sortere og klassificere de forskellige fossiler fra hinanden og har viden om dinosaurernes opbygning.
- Eleven kan sammenligne dinosaur knogler med knogler fra andre dyr i forhold til deres tilpasninger 
- Eleven bruger fagord og begreber om dinosaurerne og fossiler.
Det er vores mål, at vi med varieret undervisning og ved at aktivere elevernes sanser fremmer deres naturfaglige viden og deres alsidige udvikling.

 

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 3. – 4. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere