Dino-udgravning (5.-6.kl)

Prøv kræfter med arbejdet som palæontolog

Eleverne kommer med ind i Dinosaurskoven, hvor vi skal på opdagelse. Her får eleverne mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som palæontolog, og vil kunne skelne mellem en arkæolog og palæontolog. Ved arbejdet som palæontolog får eleverne viden om dinosaurerne og de tre tidsperioder trias, jura og kridt, som er mere end 65 millioner år siden. De får ligeledes viden om hvordan fossiler bliver dannet og hvordan man er kommet frem til den viden der eksistere om dinosaurerne i dag.

Eleverne skal selv med gravske og pensel grave fossiler ud, hvorefter vi bestemmer og kategorisere forskellige fossiler. I forbindelse med kategorisering af fossiler diskuterer vi samtidig om dinosaurerne er helt uddøde, og hvilke dyr der i dag har ligheder med dinosaurerne. 

Bagefter kan I selv gå på opdagelse i skoven og SE vores dinosaurer, hvor eleverne kan komme HELT tæt på og HØRE dem.

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget. 

Fælles Mål

Natur/teknologi
Kompetencemål:
Undersøgelse
- Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
Kommunikation
- Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

Faglige læringsmål

- Eleven har viden om undersøgelsesdesign
- Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen
- Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
- Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Knuthenborgs læringsmål

-Eleven kan klassificere dinosaurerne i forhold til deres særlige til- Eleven kan klassificere dinosaurerne i forhold til deres særlige tilpasninger
- Eleven har kendskab til undersøgelsesmetode der benyttes til viden om dinosaurerne
- Eleverne kan fortælle om dinosaurernes levetid og samspil med naturen
- Eleven kan bruge fagord og begreber til at formidle viden om dinosaurer til sine kammerater

Det er vores mål, at vi med varieret undervisning og ved at aktivere elevernes sanser fremmer deres naturfaglige viden og deres alsidige udvikling.

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 5. – 6. klasse
Tidspunkt: I Knuthenborgs åbningssæson (ca. april-oktober)
Varighed: 2 lektioner

PriserKlik her >
KontaktKlik her >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll for at se mere