Fært af det vilde (0.kl)

Vilde dyr og kulturhistorie!

Fært af det vilde er et tværfagligt forløb for daginstitutioner og børnehaveklasser udviklet af Museum Lolland-Falster og Knuthenborg Safaripark i samarbejde med daginstitutioner i Lolland og Guldborgsund Kommuner samt Kulturtjenesten.
Gennem sanselige oplevelser tæt på dyrene, faglige fortællinger og myter, leg og aktiviteter får børnene mulighed for at få viden og forståelse indenfor for zoologien og historien.

Kort beskrivelse af forløbet:
- Besøg i Knuthenborg Safaripark sammen med formidlere fra Museum Lolland-Falster og Knuthenborg Safaripark. Varighed 3 timer. 
- Arbejde med materialekassen i børnehaven. Anbefalet varighed ca. 1 måned.
- Besøg af formidlere fra Knuthenborg Safaripark og Museum Lolland-Falster i børnehaven. Varighed 2 timer.

Der kan vælges mellem tre overemner:
Tiger – farlig eller i fare?
Ulv - ond eller bare et dyr?
Bavian - konge eller træl?

Tiger - farlig eller i fare? 
Temaer: Tigere, krybskytteri,  herremand og fæstebonde
Faglige mål:
At børnene 
- oplever tigrene med alle sanser 
- får viden om, hvad der kendetegner et rovdyr 
- får en oplevelse af betydningen af arbejdet med truede dyrearter 
- får kendskab til nogle af de danske dyrearter, der jages 
- får en oplevelse af begrebet krybskytteri gennem tiden 
- får kendskab til begreberne herremand og fæstebonde 
- får en oplevelse af magtforholdet i 1700-tallets herregårdssamfund. 

Ulv – ond eller bare et dyr?
Temaer: Ulve, fakta og overtro
Faglige mål:
At børnene 
- oplever ulvene på tætteste hold 
- får en nuanceret holdning til ulven 
- lærer, at dyr ikke er som mennesker og ikke kan rubriceres som ”gode” eller ”onde” 
- får kendskab til jagt på og udryddelse af den danske ulv 
- får en oplevelse af ulven, som den beskrives i folketro og eventyr 
- reflekterer over tidligere perioders holdning til ulven 

Bavian – konge eller træl? 
Temaer: Bavianer, hierarki blandt dyr og mennesker, magt i 1700-tallet
Faglige mål:
At børnene 
- sammenligner bavianer med mennesker, finder ligheder 
- får kendskab til hierarkiet i en bavianflok 
- lærer dyrenes signaler at kende 
- arbejder med kropssprog i forhold til magt og underdanighed 
- får kendskab til hierarkiet i 1700-tallets godssamfund 
- reflekterer over begreberne ”lighed” og ”ulighed”

Praktisk information:
Målgruppe: Børnehaver og 0. klasser
Hvornår: September-marts 
Prisen inkluderer adgang til Knuthenborg Safaripark, 10 formidlertimer og lån af materialekasse.
NB: Besøget i Knuthenborg kræver bus! 
Søg evt. om gratis transport ved Kulturtjenestebussen eller Lollandsbussen på www.kulturtjenesten.dk/gratis-transport

PRISER
KONTAKT OS

Scroll for at se mere