Knuthenborg sætter bisoner og vildsvin ud i offentlig skov

Knuthenborg sætter bisoner og vildsvin ud i offentlig skov

Snart kan offentligheden opleve bisoner og vildsvin i den fri natur på Lolland. Det har Knuthenborg netop fået tilladelse til. Miljøstyrelsen finder projektet positivt

Normalt kan man opleve vilde dyr inden for portene hos Knuthenborg Safaripark. Men i et nyt projekt vil Knuthenborg sætte bisoner og vildsvin ud i et offentligt skovareal på Lolland. Borgere kan til hver en tid frit spadsere en tur gennem Merritskov, der ligger blot få meter fra safariparken, og opleve dyrene.

”Vi vil give den bedste totale dyre- og naturoplevelse. Derfor udvider vi også til dette skovområde uden for Knuthenborg Safaripark,” fortæller direktør og ejer af Knuthenborg Safaripark Christoffer Knuth.

De græssende dyr skal selv finde føde, hvilket giver nogle forstyrrelser i skovbunden. Den øgede aktivitet vil have en gavnlig effekt for områdets bestand af flagermus, der med hjælp fra specielt vildsvinene vil få et større fødegrundlag.

”Vi er meget begejstrede for at kunne genudsætte vildsvin i den danske natur,” siger Christoffer Knuth.

De nye beboere på det 187 hektar store område vil altså ikke kun være et spændende syn. Vildsvinene og bisonerne vil også bidrage til naturværdierne og artsrigdommen i området, og projektet forventes at have en positiv indvirkning på biodiversiteten.

Adgang for alle

En anden positiv effekt af skovgræsningen vil være skovens tilgængelighed. Indgangsriste sikrer fri adgang for både gående og cyklister. Ved indgangene til skoven bliver der opsat informationstavler, så interesserede kan blive klogere på den natur, man få skridt efter er en del af.

Miljøstyrelsen finder projektet positivt. Årsagen til dette skal både findes i indvirkningen på biodiversiteten samt skovarealets tilgængelighed for offentligheden. Begge dele er noget som Miljøstyrelsen har lagt vægt på, da Knuthenborgs ansøgning til græsningsprojektet blev behandlet, fremgår det af tilladelsen.

Knuthenborg forventer at iværksætte projektet snarest muligt, så der går ikke længe, før man kan opleve nyt vildtliv afgræsse den lollandske muld.

Fakta

  • Området på 187 hektar svarer til 700 fodboldbaner
  • Alle kan tilgå området helt gratis
  • En bisontyr kan veje op til et ton
  • Vildsvinet levede frit i hele Danmark indtil 1800-tallet
Scroll for at se mere