Land- og skovbrug

Landbrug
Landbruget omfatter 1250 ha. De 1200 ha. er i omdrift i en 3 års rotation med sukkerroer,
konservesærter, raps, korn og efterafgrøde. De resterende 50 ha. fordeler sig på pil, græs og
randzoner, som bruges til at opfylde MFO-krav. Sydhavsgrisen A/S driver svineproduktion på 3
ejendomme under Knuthenborg på en lejeaftale, og vi er forpligtiget til at aftage gyllen derfra.

Skovbrug
Skovbruget omfatter 1150 hektar og drives efter naturnære principper med fokus på omkostninger
og med stor hensyntagen til vores øvrige drift som jagtudlejning og Safaripark.
Skoven sælger primært 3 produkter, som er tømmer, brænde og flis, og der skoves i disse år
+6000 kubikmeter om året. Plukhugst og selvforyngelse er principper, der benyttes i videst
mulig omfang.

Scroll for at se mere