Asien

Asien

Asien er verdens største kontinent med et areal svarende til 30% af verdens landmasse, og det kontinent med den største befolkning. Naturtyperne strækker sig fra tundra med permafrost i nord til tropisk regnskov i sydøst og med en enorm variation derimellem. I nord findes dyr, som er tilpasset lange, strenge vintre med sparsomt fødegrundlag. I det frodige sydøst, er der langt bedre føderessourcer og tætheden af dyr større. Et eksempel er tigeren som i nord (sibirisk tiger) har enorme territorier på helt op til 1000km2, mens tigrene i sydøst (f.eks. indisk tiger) højst har omkring 100km2 territorium og gerne langt mindre.  

Læs om vores dyr fra Asien herunder og se hvor du kan finde dem i safariparken herover.

Scroll for at se mere