Sibirisk tiger

Smuk og meget truet

Sibirisk tiger kaldes også Amur tiger. De lever vildt i den asiatiske skovtype, som kaldes taiga. Tigerskovens blanding af nåletræer, birk, andre løvtræer og krat er meget lig taigaens bevoksning.

Truet
Der er omkring 400 vildtlevende sibirisk tiger tilbage. Dermed er arten ét af verdens mest truede pattedyr. Der er knap 700 sibiriske tigre i dyreparker og zoologiske haver rundt om i verden og derfor er det vigtigt at vi arbejder sammen om at bevare dem. Knuthenborg Safaripark deltager i det internationale avlssamarbejde for at bevare tigrene, hvor der gøres en stor indsats for at bevare arten. Der findes fem arter af tigre, der er udbredt fra Sibirien til Indonesien. Både deres størrelse og farvemønster er forskellige. I de kølige leveområder mod nord er tigeren størst og har den tykkeste pels.

Adfærd
Kindgnidning giver øget tryghed og mindre aggressivitet tigrene imellem. 

Som alle rovdyr har tigeren brug for at spare på kræfterne til de energikrævende jagter. Det betyder at de bruger den del tid liggende - men man skal ikke lade sig narre - de kan lynhurtigt vågne, hvis chancen for et måltid viser sig!

De kraftige hjørnetænder bruges til at fastholde det store bytte, der fortæres bagfra.

Den næsten lysende plet på øret bruges til at tydeliggøre kommunikationen med andre tigre, men menes også at være med til at forvirre byttedyret under jagten.

Fakta

Vægt:
180-300
kg
Unger:
2-3
stk
Vægt ved fødsel:
1,2 - 1,5
kg
Drægtighed:
95-110
dage
Alder:
10 - 15
år

Truet?

Ikke truetUddød
10

Truet

Krybskytteri og ødelæggelse af levesteder er årsag til tigerens kritiske status i det fri.

Geografi

Hvor i verden?

Asien

Hvor i Knuthenborg?

Tigerskoven

Scroll for at se mere