Tiger (5.-6.kl)

En kat med striber?! (Grundforløb)

Bevæg jer ind på tigerens territorium. Vi undersøger tigerens tænder, skind og kranier. Vi finder ud af, hvordan rovdyrs tænder adskiller sig fra planteæderes. Vi taler om tigerens levevis, placering i fødekæden, hvad et territorium er, og hvordan tigrene kommunikerer med hinanden.

I tigerstalden møder vi verdens største katte. Ansigt til ansigt med de store rovdyr bliver man et øjeblik i tvivl om, hvem der er i bur. Luften er tyk af rovdyrlugten, - lugten af ammoniak. Vi går på opdagelse på tigrenes 25.000m2 store territorium og leder efter spor fra rovdyrenes færden - for eksempel kradsemærker, hår, veksler eller fodspor.

Vi diskuterer tigerens tilpasning til dens levesteder, herunder hvorfor den har striber og hvad der gør tigeren til en dygtig jæger. Vi prøver at finde ud af, hvorfor der ikke er så mange tigre tilbage i naturen, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

HUSK praktisk fodtøj!

Der er opgaver før jeres besøg i Knuthenborg, og der er afsluttende opgaver efter besøget.

Fælles målNatur/teknologi
Kompetencemål:
Perspektivering
- Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
Kommunikation
- Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
 
Faglige læringsmål- Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier
- Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
 
Knuthenborgs læringsmål

- Eleven kan beskrive, hvordan tigeren lever i Knuthenborg og kan forklare, hvorfor vi har zoologiske haver
- Eleven bruger fagord og begreber i sine beskrivelser af tigeren, herunder tilpasning, kamuflage, rovdyr m.fl.
- Det er vores mål, at vi med varieret undervisning og ved at aktivere elevernes sanser fremmer deres naturfaglige viden og deres alsidige udvikling.

Praktisk

Grundforløbet tilbydes elever fra 5. – 6. klasse
Tidspunkt: Hele året i Knuthenborg
Varighed: 2 lektioner

Grundforløbet kan med fordel kombineres med et eller flere fagtemaer for at arbejde videre med tigrene.

PriserKlik her
 
KontaktKlik her

 

Scroll for at se mere